Teenused

Me pakume Sulle nii raamatupidamisteenust, maksunõustamist kui ka finantsnõustamist.

Ettevõtte juhtimine on kompleksne ülesanne. Omanikud Eestis võiksid rohkem mõelda oma ärist kui unikaalsest võimalusest luua omamoodi. Igal ettevõttel on oma nägu, toimimise tegurid ja taustasüsteem. Loomulikult kehtivad riigiseadused kõigile samamoodi, kuid nende rakendamine praktikas võib olla üsnagi erinev. Tänapäeval on maksustamine muutunud spetsiifiliseks teaduseks omaette ja seepärast nii mõnegi tehingu puhul on juriidilised teadmised tihedalt läbipõimunud maksundusega ja see on kõik kokku üks raamatupidamine. Vajalik on kindel seljatagune selleks, et  majandustehingud oleksid korrektsed nii juriidilises mõistes, maksunduses õigesti arvestatud ja raamatupidamine täpselt kajastatud.

Tunneme ja juhime finantsteenuseid, mis toovad edu kaasaegses ärijuhtimises. Aitame kärpida Sinu ettevõtte kulusid ja suurendada tulusid läbi aja- ja inimressursi säästmise. Paberit ei ole mõtet määrida, kui mõte ja numbrid liiguvad e-lahendusi kasutades kordades efektiivsemalt. Eelarveid saab koostada raamatupidamise programmides või valida selleks eraldi tarkvara, mille ülesanne ongi anda mitmesuunalist infot näiteks: rahastajatele, projektijuhile, juhatusele, nõukogule, töö läbiviijatele jne.

Selgitame koos välja, mida Sa täpselt vajad. Meie tööl on tulemus siis, kui suudame Sinu ettevõtte organiseerituse viia uuele tasemele. Alustades kasvõi sellest, kas Sinu suurettevõte vajab hommikul bussi, et töötajad tööle tuua õigeks ajaks ning stressivabalt? Kas toode, mida lood on õiglase hinnaga turul või oleks Sul võimalust teenida veel rohkem kasumit? Erinevate toodete ja teenuste online tootmis- ja turustuskulude jälgimine. Kas millegipärast tekivad olukorrad, kus oleks vaja kaupa sisse osta, aga raha on kontol otsas. Siis tuleks üle vaadata rahavoo juhtimine ning võimalusel kasutada täiendavaid rahaturu instrumente (faktooringud jm). Ei mingeid kulukaid investeeringuid riist- ja tarkvarasse. Hakkame kasvõi homsest mõtestama Sinu andmeid.