Finantsanalüüs ja -juhtimine

Finantsanalüüs | VIP Finantsid

Kui palju soovid müüa? Millised kulud sellega kaasnevad? Kui palju kasumit teenid? Kas valitud strateegia on parim?

Need küsimused ja nende vastused aitavad sisuliselt prognoosida Sinu ettevõtte tegevust ja tulemusi. Õigete küsimuste sisukad vastused annavad Sulle juhised, kuidas jõuda järgmiste suurte eesmärkideni.

Finantsjuhtimine on justkui täpne kaart, mis viib Sind sihtkohta.

Paneme koos paika Sinu mõõdikud ja töötajate motiveerimise võimalused. Just mõõdikutega seotakse tihti juhatuse ja töötajate tulemustasud. Juhatus saab preemiat, kui aastaeelarves toodud müügi- ja kasumieesmärgid on täidetud. Müügimees saab preemiat, kui on leidnud kolm uut klienti või on täitnud oma kuu müügieesmärgi. Mõõdikud ei kutsu välja kurja, vaid aitavad igaühel näha oma töös ka isiklikku eesmärki.

Kirjuta või helista meile ning räägime Sinu prognoosidest ja mõõdikutest. Finantsanalüüs pole luuletuse kirjutamine, kuid selles võib olla parajal hulga täpseid ideid, mis aitavad Sind edasi.